รับปรึกษา ฟรี!
รับปรึกษา ฟรี!

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
เราใช้ข้อมูลสร้างกลยุทธ์

  • กลยุทธ์การตลาดโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการตลาดเชิงลึก
  • เรามีการตรวจสอบกลยุทธ์ และวิเคราะห์คู่แข่ง
  • เราเน้นการใช้งบโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • ใช้ AI ช่วยทำงาน ลดเวลา เพิ่มประสิทธิผล
สนใจติดต่อเรา

เราช่วยทำอะไรให้?

01

พัฒนากลยุทธ์การตลาดด้วย ข้อมูล

กลยุทธ์การตลาดของเราจะใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน ซึ่งเราจะช่วยลูกค้าในการวางระบบเพื่อเก็บข้อมูลในช่วงแรกของการให้คำปรึกษา
กลยุทธ์ที่เราใช้จะเน้นการสร้างยอดขายเป็นหลัก และถือว่าการสร้าง Brand Awareness เป็นรอง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และสถานการณ์ของ Brand) ด้วยความเชื่อที่ว่า เราทำการตลาดเพื่อขายสินค้า ไม่ใช่เพื่อดูสถิติยอดคนไลค์ หรือ ดูสื่อ เท่านั้น
02

พัฒนา ศักยภาพของพนักงาน ด้านการตลาดออนไลน์

แผนกลยุทธ์นั้น ไม่ว่าจะดีขนาดไหน ถ้าคนที่รับผิดชอบงานไม่สามารถทำงานได้ หรือมีความสามารถไม่เพียงพอ แผนกลยุทธ์นั้นก็จะล้มเหลวอย่างแน่นอน
ดังนั้น เราจะเน้นการพัฒนาศักยภาพพนักงานของลูกค้า ควบคู่ไปกับการวางแผนและปฏิบัติตามกลยุทธ์ไป พร้อม ๆ กัน ถ้าพนักงานมีทักษะต่ำ เราก็จะใช้แผนกลยุทธ์แบบง่าย ๆ และจะค่อย ๆ พัฒนาให้พนักงานมีทักษะมากพอที่จะปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้
03

วิเคราะห์ กลยุทธ์ของคู่แข่ง และนำมาปรับใช้ให้ลูกค้า

เรามีเครื่องมือที่ช่วยให้วิเคราะห์แผนการตลาดออนไลน์ของคู่แข่งของลูกค้าได้ โดยการรวบรวม “ร่องรอย” ในการทำตลาดของคู่แข่งมาวิเคราะห์และสรุปเป็นรายงาน
ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดข้อได้เปรียบที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกแบบคู่แข่ง แต่ทั้งนี้เราจะใช้ข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการวางกลยุทธ์เท่านั้น (เราจะไม่เลียนแบบ) เนื่องจากกลยุทธ์ที่ดี จะต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมองค์กร เป้าหมายของแผน และกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าด้วย เช่น ถ้าคู่แข่งทำการตลาดโดยจับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกับเรา ถ้าเราเลียนแบบกลยุทธ์ของเขา จะมีโอกาสสูงที่กลยุทธ์ที่เลียนแบบนั้นจะล้มเหลว
04

ใช้ งบโฆษณาให้น้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วย AI

เราบริหารงบโฆษณาของลูกค้า โดยเน้นให้ใช้งบน้อยที่สุด แต่เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งจะแตกต่างกับ Agency ทั่วไป
เนื่องจากค่าบริการของเราไม่ผูกพันกับงบโฆษณา ดังนั้นเราจะสามารถลดค่าโฆษณาของลูกค้าให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ นอกจากนี้เรายังมีระบบ AI ที่จะช่วยบริหารการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ถ้าทำให้คนทั้งโลกรู้จัก
แต่ขายไม่ได้ จะทำไปทำไม?

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์จากเรา จะมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การประหยัด ต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายให้กับลูกค้า เป็นหลัก โดยเราจะคำนึงถึงพฤติกรรมองค์กร และศักยภาพของพนักงานด้วย
ทำให้กลยุทธ์ที่เราใช้กับลูกค้าแต่ละรายไม่เหมือนกัน นอกจากนี้เราจะมุ่งเน้นการสร้างยอดขายเป็นหลัก ไม่ใช่แค่สร้างยอดการมีส่วนร่วมเท่านั้น
สนใจติดต่อเรา
ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา
(เฉพาะลูกค้าที่อนุญาต)

510.74%
จำนวนคนเข้าเว็บไชต์เพิ่มขึ้น ใน 6 เดือน
632,997
ยอคคนเห็นโฆษณาใน 4 เดือน
> 300,000
ยอดขายจากเว็บไซต์ (6 เดือน)
Consult Service
Website Development
APP Development

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าลาเบล เทปกาว ผงเมลามีน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข่งอัลเฟรโด บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไบโอ-อีโค และสินค้านวัตกรรมไทยเคเคเทค

เราให้บริการในการพัฒนาเว็บไชต์ แลให้คำปรึกษาในการทำตลาดออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้เรายังช่วยพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลยอดขายระหว่างเว็บไชต์และ SAP by Design อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำข้อมูลยอดขายและพฤติกรรมผู้บริโภค มาผนวกกับเทคโนโลยี AI ในการทำกิจกรรมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

1,262%
ยอดคนเห็นโฆษณาเพิ่มขึ้น
196%
ยอดคลิ๊กโฆษณาเพิ่มขึ้น
36%
ค่าโฆษณาลดลง
Consult service
Website Development

Odooportal by Dataroot Asia

Odooportal เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด ให้บริการระบบ ERP แบบครบวงจร โดยใช้ Odoo ซึ่งเป็นระบบ ERP มาตรฐาน ระดับโลกเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยตัวระบบรองรับตั้งแต่ การขาย, การ บริหารลูกค้า (CRM), การบริหารพนักงาน (HRM), การผลิต, คลังสินค้า และ บัญชี โดยทุกส่วนงาน มีการเชื่อมข้อมูลกันทั้งหมด

เราให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและสร้าง Lead เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ามีเว็บไชต์อยู่แล้ว โดยในเดือนแรกของการทำงาน เราสามารถเพิ่มยอดคนเห็นโฆษณาได้มากกว่า 1,262% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) ยอดคลิ๊กเพิ่มขึ้นมากกว่า 196% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) และลดค่าโฆษณาลงได้ 36% (เมื่อเทียบกับที่ลูกค้าจ่ายในเดือนก่อน) ซึ่งผลงานที่ได้ตาม นี้ เพราะเรามีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด และประหยัด ที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ปัจจุบัน เรามีการร่วมเป็น Partner ในส่วนของการช่วยพัฒนาเว็บไชต์ของระบบ Odoo ตั้งแต่การดีไชน์ จนถึงการ Coding ในส่วนของ Frontend

 
543,717
จำนวนคนเห็นโฆษณาใน 3 เดือน
3,293
ยอดคลิกโฆษณาใน 3 เดือน
175
Leads จากการโฆษณา 3 เดือน
Consult Service
Website Development

Supersales Pro by Dataroot Asia

Supersales Pro คือ โปรแกรมสำหรับงานขายแบบครบวงจร เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับ ERP  โดยโปรแกรมมีจุดเด่นคือ มีระบบแชทที่สามารถเชื่อม ต่อกับ Facebook และ Line ได้ และ สามารถเชื่อต่อคลังสินค้าเข้ากับ Lazada และ Shopee ได้ด้วย 

เราให้บริการดูแลการตลาดออนไลน์ให้ด้วย โดยมีการทำ ตลาดทั้ง Google Adwords และ Facebook Ads โดยใช้กลยุทธ์เจาะ กลุ่มเป้าหมายระดับ Niche ทำให้ส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรก เราได้จัดสรรงบประมาณโฆษณา เพื่อตอบโจทย์ในการสร้าง Band awareness เป็นหลัก แต่ก็มีแบ่งงบบางส่วนการสร้าง Lead ไปด้วย พร้อมกัน

นัดหมายให้คำปรึกษา