รับปรึกษา ฟรี!
รับปรึกษา ฟรี!

ที่ปรึกษาองค์กรดิจิตอล
นำ Data - Driven มาใช้ในองค์กร

  • พัฒนากลยุทธ์ในการปรับองค์กรสู่องค์กรดิจิตอล
  • พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อรองรับองค์กรดิจิตอล
  • วางระบบข้อมูล และรายงาน ให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้ง่าย
  • แนะนำเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์มากที่สุด แต่ใช้เวลาการทำงานน้อยลง
สนใจติดต่อเรา

เพราะแต่ละธุรกิจ มี
พฤติกรรมองค์กร ที่ไม่เหมือนกัน

กลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิตอลจากเรา จะมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การประหยัดต้นทุน เลือกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือให้เหมาะกับพฤติกรรมองค์กร แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงที่สุด เท่าที่จะทำได้
ดังนั้น ลูกค้าของเราจะได้รับคำแนะนำ และเครื่องมือที่ใช้แตกต่างกัน
สนใจติดต่อเรา

เราช่วยทำอะไรให้?

01

พัฒนากลยุทธ์สู่ องค์กรดิจิตอล

เราช่วยวางกลยุทธ์ในการปรับองค์กรสู่องค์กรดิจิตอล โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
ในการปรับองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิตอลนั้น ไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาเสนอแนะวางแผน แล้วรอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น เราเน้นการเข้ามาช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพพนักงานร่วมด้วย เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างราบรื่น
02

พัฒนา ศักยภาพของพนักงาน ในองค์กร


เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงราบรื่น การเพิ่มศักยภาพของพนักงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก
ดังนั้น กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิตอล เราจะมีแผนในการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะด้านดิจิตอล ซึ่งจะทำให้พนักงานมีความรู้มากขึ้น และเห็นความสำคัญ รวมถึงการทำงานที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
03

แนะนำ เทคโนโลยีและเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

องค์กรดิจิตอล ไม่ใช่เพียงแค่ใช้แอป และมีระบบข้อมูลเท่านั้น การนำเทคโนโลยีและเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการทำงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญ
การใช้เทคโนโลยี และเครื่องมือ มาใช้ในการทำงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน ในระยะยาวได้ รวมถึงศักยภาพของพนักงานในองค์กร ก็จะสูงขึ้น ทั้งความรู้และทักษะทางด้านดิจิตอล
04

วาง ระบบรายงาน เพื่อการสร้างกลุทธ์จาก Data

เราช่วยวางระบบข้อมูล และรายงาน เพื่อให้เข้าใจความหมายได้ง่าย และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการบริหาร หรือ การตลาด ใหม่ ๆ
เนื่องจาก จุดเด่นขององค์กรดิจิตอล คือ ความสามารถในการเก็บรวบรวม นำข้อมูลมาวิเคราะห์ และนำมาปรับใช้กับองค์กร ทั้งในด้านการบริการ การตลาดและการขาย ดังนั้นระบบรายงาน จึงเป็นหัวใจสำคัญที่ขาดไม่ได้

ถ้าระบบรายงานไม่ดี ต่อให้มี Software ระดับ AAA ซึ่งมีราคาหลายสิบล้านบาท สุดท้ายก็ไม่เกิดประโยชน์อยู่ดี
ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา
(เฉพาะลูกค้าที่อนุญาต)

510.74%
จำนวนคนเข้าเว็บไชต์เพิ่มขึ้น ใน 6 เดือน
632,997
ยอคคนเห็นโฆษณาใน 4 เดือน
> 300,000
ยอดขายจากเว็บไซต์ (6 เดือน)
Consult Service
Website Development
APP Development

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าลาเบล เทปกาว ผงเมลามีน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข่งอัลเฟรโด บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไบโอ-อีโค และสินค้านวัตกรรมไทยเคเคเทค

เราให้บริการในการพัฒนาเว็บไชต์ แลให้คำปรึกษาในการทำตลาดออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้เรายังช่วยพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลยอดขายระหว่างเว็บไชต์และ SAP by Design อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำข้อมูลยอดขายและพฤติกรรมผู้บริโภค มาผนวกกับเทคโนโลยี AI ในการทำกิจกรรมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

1,262%
ยอดคนเห็นโฆษณาเพิ่มขึ้น
196%
ยอดคลิ๊กโฆษณาเพิ่มขึ้น
36%
ค่าโฆษณาลดลง
Consult service
Website Development

Odooportal by Dataroot Asia

Odooportal เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด ให้บริการระบบ ERP แบบครบวงจร โดยใช้ Odoo ซึ่งเป็นระบบ ERP มาตรฐาน ระดับโลกเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยตัวระบบรองรับตั้งแต่ การขาย, การ บริหารลูกค้า (CRM), การบริหารพนักงาน (HRM), การผลิต, คลังสินค้า และ บัญชี โดยทุกส่วนงาน มีการเชื่อมข้อมูลกันทั้งหมด

เราให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและสร้าง Lead เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ามีเว็บไชต์อยู่แล้ว โดยในเดือนแรกของการทำงาน เราสามารถเพิ่มยอดคนเห็นโฆษณาได้มากกว่า 1,262% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) ยอดคลิ๊กเพิ่มขึ้นมากกว่า 196% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) และลดค่าโฆษณาลงได้ 36% (เมื่อเทียบกับที่ลูกค้าจ่ายในเดือนก่อน) ซึ่งผลงานที่ได้ตาม นี้ เพราะเรามีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด และประหยัด ที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ปัจจุบัน เรามีการร่วมเป็น Partner ในส่วนของการช่วยพัฒนาเว็บไชต์ของระบบ Odoo ตั้งแต่การดีไชน์ จนถึงการ Coding ในส่วนของ Frontend

 
543,717
จำนวนคนเห็นโฆษณาใน 3 เดือน
3,293
ยอดคลิกโฆษณาใน 3 เดือน
175
Leads จากการโฆษณา 3 เดือน
Consult Service
Website Development

Supersales Pro by Dataroot Asia

Supersales Pro คือ โปรแกรมสำหรับงานขายแบบครบวงจร เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับ ERP  โดยโปรแกรมมีจุดเด่นคือ มีระบบแชทที่สามารถเชื่อม ต่อกับ Facebook และ Line ได้ และ สามารถเชื่อต่อคลังสินค้าเข้ากับ Lazada และ Shopee ได้ด้วย 

เราให้บริการดูแลการตลาดออนไลน์ให้ด้วย โดยมีการทำ ตลาดทั้ง Google Adwords และ Facebook Ads โดยใช้กลยุทธ์เจาะ กลุ่มเป้าหมายระดับ Niche ทำให้ส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรก เราได้จัดสรรงบประมาณโฆษณา เพื่อตอบโจทย์ในการสร้าง Band awareness เป็นหลัก แต่ก็มีแบ่งงบบางส่วนการสร้าง Lead ไปด้วย พร้อมกัน

นัดหมายให้คำปรึกษา