รับปรึกษา ฟรี!
รับปรึกษา ฟรี!

Moreminimore กำลังปรับปรุงเว็บใหม่ พร้อมบริการใหม่ เร็ว ๆ นี้

เป้าหมายของเรา คือ

เพิ่มยอดขายของลูกค้ามากที่สุด
ด้วยงบประมาณต่ำที่สุด

  • เพิ่มยอดขายด้วย กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลการตลาดเชิงลึก
  • เรามีการตรวจสอบกลยุทธ์ และวิเคราะห์คู่แข่ง
  • เราเน้นการใช้งบโฆษณาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริการของเรา
เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้า

ที่ปรึกษาองค์กรดิจิตอล
บริการให้คำปรึกษาในการ ปรับองค์กรให้มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จนทำให้ได้ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารได้ บริการนี้ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ทันต่อยุคสมัย
รายละเอียด
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
บริการให้คำปรึกษาในการวางกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลขององค์กรเป็นพื้นฐาน บริการนี้ เหมาะสำหรับองค์กรที่มีทีมการตลาดในการสร้างสื่ออยู่แล้ว
รายละเอียด
บริการตลาดออนไลน์ครบวงจร
บริการในการทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการทีมงานวางกลยุทธ์ และผลิตสื่อพร้อมกัน
รายละเอียด
พัฒนาเว็บไชต์
บริการพัฒนาเว็บไชต์ E-Commerce สำหรับธุรกิจ โดยคำนึงถึง UX/UI และการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีในอนาคต เช่น การเชื่อมข้อมูลสินค้าและยอดขายกับระบบบัญชี เป็นต้น
รายละเอียด
พัฒนาแอปพลิเคชัน
บริการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการทำตลาดจากอุปกรณ์โมบายต่าง ๆ รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน เช่น ระบบการเชื่อมต่อยอดขายระหว่าง SAP กับเว็บไซต์ เป็นต้น
รายละเอียด
ระบบแชทบอท
บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบแชทบอท โดยการแนะนำแชทบอทที่เหมาะสมกับลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมี Partner กับระบบบอทที่สามารถปิดการขายและชำระเงินได้ด้วยตัวเอง
รายละเอียด

เพราะแต่ละธุรกิจ มี
จุดแข็งและจุดอ่อน ที่ไม่เหมือนกัน

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์จากเรา จะมีแนวคิดพื้นฐาน คือ การประหยัด ต้นทุน และเพิ่มโอกาสในการขายให้กับลูกค้า เช่น ระบบที่ทำให้ลูกค้า ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ระบบที่ไม่จำเป็นต้องใช้คนที่มีทักษะสูง และระบบที่ช่วยหาลูกค้าได้ง่ายขึ้น โดยเราจะยังคำนึงถึงจุดแข็งและจุด อ่อนของลูกค้าด้วย ดังนั้นกลยุทธ์ของลูกค้าแต่ละรายจะไม่เหมือนกัน
สนใจติดต่อเรา
ลูกค้าของเรา

ผลงานของเรา
(เฉพาะลูกค้าที่อนุญาต)

510.74%
จำนวนคนเข้าเว็บไชต์เพิ่มขึ้น ใน 6 เดือน
632,997
ยอคคนเห็นโฆษณาใน 4 เดือน
> 300,000
ยอดขายจากเว็บไซต์ (6 เดือน)
Consult Service
Website Development
APP Development

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าลาเบล เทปกาว ผงเมลามีน ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปแช่แข่งอัลเฟรโด บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมไบโอ-อีโค และสินค้านวัตกรรมไทยเคเคเทค

เราให้บริการในการพัฒนาเว็บไชต์ แลให้คำปรึกษาในการทำตลาดออนไลน์ โดยเน้นการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพในการทำการตลาดออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้เรายังช่วยพัฒนาระบบเชื่อมข้อมูลยอดขายระหว่างเว็บไชต์และ SAP by Design อีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการนำข้อมูลยอดขายและพฤติกรรมผู้บริโภค มาผนวกกับเทคโนโลยี AI ในการทำกิจกรรมทางการตลาดมากยิ่งขึ้น

1,262%
ยอดคนเห็นโฆษณาเพิ่มขึ้น
196%
ยอดคลิ๊กโฆษณาเพิ่มขึ้น
36%
ค่าโฆษณาลดลง
Consult service
Website Development

Odooportal by Dataroot Asia

Odooportal เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด ให้บริการระบบ ERP แบบครบวงจร โดยใช้ Odoo ซึ่งเป็นระบบ ERP มาตรฐาน ระดับโลกเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยตัวระบบรองรับตั้งแต่ การขาย, การ บริหารลูกค้า (CRM), การบริหารพนักงาน (HRM), การผลิต, คลังสินค้า และ บัญชี โดยทุกส่วนงาน มีการเชื่อมข้อมูลกันทั้งหมด

เราให้บริการด้านการให้คำปรึกษาและสร้าง Lead เป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ามีเว็บไชต์อยู่แล้ว โดยในเดือนแรกของการทำงาน เราสามารถเพิ่มยอดคนเห็นโฆษณาได้มากกว่า 1,262% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) ยอดคลิ๊กเพิ่มขึ้นมากกว่า 196% (เมื่อเทียบกับเดือนก่อน) และลดค่าโฆษณาลงได้ 36% (เมื่อเทียบกับที่ลูกค้าจ่ายในเดือนก่อน) ซึ่งผลงานที่ได้ตาม นี้ เพราะเรามีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่ดีที่สุด และประหยัด ที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ปัจจุบัน เรามีการร่วมเป็น Partner ในส่วนของการช่วยพัฒนาเว็บไชต์ของระบบ Odoo ตั้งแต่การดีไชน์ จนถึงการ Coding ในส่วนของ Frontend

 
543,717
จำนวนคนเห็นโฆษณาใน 3 เดือน
3,293
ยอดคลิกโฆษณาใน 3 เดือน
175
Leads จากการโฆษณา 3 เดือน
Consult Service
Website Development

Supersales Pro by Dataroot Asia

Supersales Pro คือ โปรแกรมสำหรับงานขายแบบครบวงจร เป็นหนึ่งในบริการของบริษัท ดาต้ารูท เอเซีย จำกัด ซึ่งมีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับ ERP  โดยโปรแกรมมีจุดเด่นคือ มีระบบแชทที่สามารถเชื่อม ต่อกับ Facebook และ Line ได้ และ สามารถเชื่อต่อคลังสินค้าเข้ากับ Lazada และ Shopee ได้ด้วย 

เราให้บริการดูแลการตลาดออนไลน์ให้ด้วย โดยมีการทำ ตลาดทั้ง Google Adwords และ Facebook Ads โดยใช้กลยุทธ์เจาะ กลุ่มเป้าหมายระดับ Niche ทำให้ส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในช่วง 3 เดือนแรก เราได้จัดสรรงบประมาณโฆษณา เพื่อตอบโจทย์ในการสร้าง Band awareness เป็นหลัก แต่ก็มีแบ่งงบบางส่วนการสร้าง Lead ไปด้วย พร้อมกัน

Website Development

บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด

ไบโอ-อีโค คือ บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ได้รับการรับรองการย่อยสลาย และความปลอดภัยด้านอาหาร รองรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอย่างครบวงจร รูปทรงสวยงาม สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% หากคุณกำลังมองหาบรรจุภัณฑ์ เรามีทางออกที่ดีให้คุณเสมอ ไบโอ-อีโค ได้รับการยอมรับจากแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำมากมาย

เราให้บริการในการพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัท โดยเน้นความสามารถในการสั่งผลิตแบบ Custom ได้ รองรับ Responsive design และเป็นระบบ Ecommerce

นัดหมายให้คำปรึกษา