fbpx

บทกรวดน้ำที่ดีที่สุด พร้อมเทคนิคการกรวดน้ำอย่างได้ผล

November 5, 2019

สวัสดีครับ ไม่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับความเชื่อมานานแล้ว พอดีวันนี้อยู่ดี ๆ ก็คิดเรื่องการกรวดน้ำขึ้นมา เลยมาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ

เมื่อพูดถึงบทกรวดน้ำ สิ่งที่ผมคิดว่า หลาย ๆ คนน่าจะคิดถึงก็คือ บทกรวดน้ำแบบไหนที่ดีที่สุด? ใช่ไหมครับ? เพราะบทกรวดน้ำนั้นมันมีหลายบทให้เลือกใช้ ทั้งภาษาบาลี และภาษาไทย บางบทก็ยาวววววมาก บางบทก็สั้นนิดเดียว

บทความนี้ ผมได้รวบรวมบทกรวดน้ำที่น่าสนใจมาให้ผู้อ่านเลือกใช้ครับ และช่วงท้ายบทความผมจะเขียนถืงเทคนิคการกรวดน้ำด้วยครับ ใครอยากรู้เรื่องนี้ก็เลื่อนลงไปด้านล่างของบทความได้เลยครับ

บทกรวดน้ำที่ 1 บทกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ,
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

เป็นบทกรวดน้ำแบบสั้นที่จำง่าย และใช้กันมากที่สุดบทหนึ่งครับ บทนี้ส่วนตัวเป็นบทที่ผมใช้บ่อยที่สุดครับ เนื่องจากจำง่ายและสั้น ใช้ได้ทุกโอกาส

แถมอีกนิด ตามตำราทางพุทธศาสนาที่ผมศึกษามา มีความเชื่อว่า พวกเรานั้นเกิดมาหลายล้านชาติแล้ว มีการผลัดกันเป็นพ่อ แม่ พี่ น้อง เพื่อน สลับกันไปมา จนนับไม่ถ้วน

ทำให้ถ้าเรานับญาติโดยรวมอดีตชาติทุกชาติมาคิด เช่น ชาติที่เกิดเป็นคน ชาติที่เกิดเป็นสัตว์ ชาติที่เกิดเป็นเทวดา ก็จะเหมือนกับคนทั้ง 3 โลก คือ โลมนุษย์ สวรรค์ และนรก เป็นญาติเราทั้งหมดครับ

ดังนั้นบางคน (รวมทั้งผม) จึงเชื่อว่า การอุทิศให้ ญาติทั้งหลาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นญาติสนิท ก็จะสามารถส่งผลบุญให้ทุกคนได้ครับ ซึ่งรวมถึงเทวดา และเจ้ากรรมนายเวร ทั้งหลายด้วย

บทกรวดน้ำที่ 2 บทกรวดน้ำแบบยาวปานกลาง

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ,
ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ,
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ครุปัชฌายาจะริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ครุปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ,
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ,
ขอให้เทวดาทั้งหลาย , จงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ,
ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้ , จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ,
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข

บทนี้เป็นบทที่มีการสาธยายการแบ่งบุญกุศลอย่างละเอียดครับ เป็นบทที่มีคนใช้ไม่มาก นาน ๆ จะได้ยินคนกรวดน้ำบทนี้สักครั้งครับ

บทกรวดน้ำที่ 3 บทกรวดน้ำแบบยาว

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ
อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา ( ปิยา มะมัง )
และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ
สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ
พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
ยมราช มนุษย์มิตร ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน
บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน
เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด
อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ
พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย
มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
โอกาส อย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย
เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม
พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง
เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร (เทอญ)

บทนี้เป็นบทที่ยาวมาก มักจะใช้ในโอกาสสำคัญ ๆ เช่น วันสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นต้นครับ โดยทางวัดมักจะเป็นผู้นำให้กรวดน้ำบทนี้ นอกจากนี้ยังเป็นบทกรวดน้ำที่ใช้กันในหมู่ชีพราหมณ์ และผู้ที่ถือศีลสวดมนต์ ในช่วงทำวัตรเช้าและเย็นด้วยครับ

บทกรวดน้ำที่ดีที่สุด คือบทไหน?

หลังจากที่แนะนำบทกรวดน้ำไป 3 บทไปแล้ว ซึ่งจริง ๆ แล้ว มันยังมีอีกหลายบทครับ แต่ผมคัดบทที่ได้ยินบ่อยหน่อยมาครับ ทีนี้ผมขออธิบายเกี่ยวกับบทกรวดน้ำที่ดีที่สุดครับ

จากบทความที่ผมเคยเขียนไป การทำบุญที่ถูกต้องและให้อานิสงส์มากที่สุด นั้น ถ้าอ่านให้ดีจะทราบได้ว่า สิ่งสำคัญที่จะทำให้ได้บุญเยอะคือ "ใจ" ของเราครับ

การกรวดน้ำก็เหมือนกัน ใจของเรา จะเป็นตัวกำหนดว่า บทกรวดน้ำไหนจะส่งผลดีที่สุดครับ ถ้าเรามีความเชื่อมั่นในบทกรวดน้ำแบบยาว เราก็ควรใช้แบบยาวครับ แต่ถ้าเราเชื่อถือในบทกรวดน้ำแบบสั้น ก็ใช้แบบสั้นได้ครับ

บางคนไม่เชื่อในคำบาลี จะใช้ภาษาไทยอย่างเดียวก็ได้ บางคนไม่เชื่อในภาษาไทย จะใช้บาลีอย่างเดียวก็ได้ สิ่งสำคัญอย่างเดียวคือ ใจที่เชื่อมั่นว่า เราท่องบทนี้แล้ว มันจะได้ผล ครับ

ดังนั้น ก่อนกรวดน้ำ ถามใจตัวเองก่อนว่า เราเชื่อมั่นในบทกรวดน้ำแบบไหน? (ต้องเชื่อมั่นจริง ๆ นะครับ) จากนั้นเราก็กรวดน้ำตามบทที่เราชื่อมั่นครับ นี่เป็นวิธีง่าย ๆ ที่ใช้หาบทกรวดน้ำที่ดีและเหมาะกับตัวเองที่สุดครับ ย้ำอีกครั้งว่า "ใจ" คือสิ่งสำคัญครับ

อีกนิด สำหรับคนที่ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องนี้ และรู้สึกว่า ไม่ว่าบทไหนก็รู้สึกไม่เชื่อ ผมยังมีเทคนิคแนะนำให้ครับ คือ ในระหว่างกรวดน้ำ ให้พยายามคิดถึงความยินดีที่ได้ทำบุญก่อน และพยายามนึกถึงหน้าคนที่เราจะกรวดน้ำให้ต่อ เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับ

ปล. หลัง ๆ เห็นคนทะเลาะกันในอินเตอร์เน็ต เพราะมีความเห็นต่าง และบทความนี้ก็มีความเสี่ยงตรงนี้ เนื่องจากบทความนี้เกิดจากการศึกษาในระหว่างบวช และมีความคิดเห็นส่วนตัวประกอบด้วย ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาที่จะมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับ ผมแค่อยากจะขอว่า กรุณาอย่าใช้คำรุนแรง ดูถูก ในการแสดงคิดเห็นเกี่ยวกับบทความนี้ครับ ถ้าไม่เห็นด้วย เรามาคุยกันด้วยเหตุและผลกันครับ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save